Hungarian Comparative Agendas Project (CAP) kutatói által összegyűjtött közpolitikai napirendet érintő adatbázisok sokrétűsége lehetőséget teremt azok dinamikus vizualizációkkal történő megjelenítésére.

Ezen a felületen három eltérő ábratípushoz kapcsolható kimutatást tudnak a felhasználók saját kutatási kérdéseik vagy érdeklődésük szerint személyre szabni.

Terveink szerint ezek a lekérdezési lehetőségek a jövőben továbbiakkal egészülnek majd ki, hogy a közpolitikai napirend alakulása iránt érdeklődő közönség pontosabb képet kaphasson Magyarország parlamenti és kormányzati munkájának, valamint a média és a közvélemény napirendjének időbeni és tematikai alakulásáról.

Közpolitikai témakörök időbeli megoszlása egy adatbázison belül

Közpolitikai témakörök időbeli megoszlása adatbázisonként

Kiválasztott közpolitikai témakörök együttes alakulása

Közpolitikai témakörök beterjesztők száma szerinti megoszlásban, országgyűlési ciklusonként

A vizsgált irományok megoszlása kormány-ellenzék viszony és benyújtók száma szerinti megoszlásban országgyűlési ciklusonként

Közpolitikai témakörök politikai rendszerenkénti elemszáma

Közpolitikai témakörök elemeinek száma országgyűlési ciklusonként

Közpolitikai témakörök országgyűlési ciklusonként

Azonnali kérdések és interpellációk megoszlása pártonként, országgyűlési ciklusokban

Eltérő adatbázisok elemeinek közpolitikai megoszlása a kiválasztott országgyűlési ciklusonként

Költségvetési tételek megoszlása évenként és közpolitikai főtémakörönként (területdiagramm)

Költségvetési tételek megoszlása évenként és közpolitikai főtémakörönként (vonaldiagramm)

Képviselői napirend előtti felszólalások, interpellációk, és azonnali kérdések száma

Tulajdonnevek a képviselői napirend előtti felszólalásokban, interpellációkban, és azonnali kérdésekben